Cjenovnik naših usluga :
Web dizajn

HTML - max 5 podstranica = 200 KM
HTML + CSS - 7 podstranica = 300 KM

PHP dinamicna stranica
(vijesti,album,kontakt,anketa)
CIJENA = 500 KM

CMS - upravljanje sadržajem
Administracija,vijesti,albumi,ankete
i ostali interaktivni sadržaji
CIJENA = 700 KM +

Ostali parametri koji
utjecu na promjenu cjene se
dogovaraju sa klijentom
(FLASH sadržaji...)

U HTML - CSS uračunata je
i izrada kontakt forumulara


Grafički dizajn
Izrada logotipa = 40 KM +
Dizajniranje plakata = 60 KM +